Legal notice / Disclaimer

TNYHSE.NL provided by TNY Solutions

Eindhovenseweg 27, 5691 NG Son
Telefoon: +31 6 21173882
E-Mail: info@tnyhse.nl
K.v.k. 33270325

Onlinegeschillenbeslechting | Europese Commissie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/


DISCLAIMER

© 2023 – TNYHSE.NL provided by TNY Solutions

Op het gebruik van deze website, www.TNYHSE.NL zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

1. GEBRUIK VAN INFORMATIE

TNY Solutions Streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele inforamtie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengestel, staat TNY Solutions Niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleed. TNY Solutions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, COPYRIGHT

Alle rechten van intellectuele eigendom op de content op de website komen toe aan TNY Solutions Het is je niet toegestaan deze content te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNY Solutions Foto's, illustraties en logo's op deze website mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van TNY Solutions

3. UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID VOOR EXTERNE LINKS

TNY Solutions is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en werking van de website van derden, ook al is er toegang tot een dergelijke website via een link op de site van TNY Solutions Hetzelfde geldt voor websites die een link hebben naar de sites van TNY Solutions De aansprakelijkheid van TNY Solutions en de door TNY Solutions ingeschakelde derde(n) ten aanzien van enige schade voortvloeiende uit of verband houdende met de bestelling en/of levering van de goederen is volledig uitgesloten.

4. AFBEELDINGEN

Houd er rekening mee dat door de instellingen van uw beeldscherm de kleur van afbeeldingen licht kan afwijken van het origineel. Ook kunnen afbeeldingen speciale toebehoren of opties bevatten. Aan de afbeeldingen op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

5. PRIJZEN

Alle genoemde prijzen op deze website zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders aangegeven.

6. OVERIG

Product-/constructiewijzigingen alsmede prijswijzigingen/-fouten voorbehouden.

7. LEVERINGSVOORWAARDEN

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

https://tnyhse.nl/privacy-policy.php